Aanmeldprocedure

Het hele schooljaar door kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Kinderen kunnen vanaf begin groep 4 instromen op HBC De Wereldwijzer. We hanteren hiervoor de volgende aanmeldingscriteria zoals beschreven in de toelatingsprocedure.

Dit schooljaar (2020/2021) hebben we in principe twee instroommomenten; na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Zo bewaren we de rust en regelmaat ook voor de andere kinderen. Er is ruimte voor uitzonderingen. Kinderen die zijn aangemeld krijgen wel de kans om eerst een dagdeel te komen kijken en de sfeer te proeven voor ze worden aangemeld. 

 

Voor vragen, een gesprek en een rondleiding  kunt u contact opnemen met Carla Blankenstijn, de coordinator van HBC De Wereldwijzer.

Voor de inschrijving van uw kind gebruikt u o.a. het aanmeldformulier en volgt u de stappen vanuit de aanmeldingsprocedure.

 

U kunt hier de eerstvolgende datum vinden waarop de aanmelding van uw kind moet plaatsvinden. Daarna wordt hij/ zij zorgvuldig besproken tijdens de daaropvolgende bijeenkomst van de toelatingscommissie.