Aanmeldprocedure

Het hele schooljaar door kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Kinderen kunnen vanaf het schooljaar 2021/2022 ook in groep 3 instromen op HBC De Wereldwijzer. We hanteren hiervoor de volgende aanmeldingscriteria zoals beschreven in de uitgangspunten en aanmeldingsprocedure.

Dit schooljaar (2022/2023) hebben we in principe twee instroommomenten; na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Zo bewaren we de rust en regelmaat ook voor de andere kinderen. Er is ruimte voor uitzonderingen. Kinderen die zijn aangemeld krijgen wel de kans om eerst een dagdeel te komen kijken en de sfeer te proeven voor ze worden aangemeld. 

 

Voor vragen, een gesprek en een rondleiding  kunt u contact opnemen met Carla Blankenstijn, de teamleider van HBC De Wereldwijzer.

Om uw kind aan te melden vult u het volgende formulier in. U leest in de aanmeldingsprocedure welke stappen u vervolgens kunt zetten.

 

U kunt hier de eerstvolgende datum vinden waarop de aanmelding van uw kind moet plaatsvinden. Daarna wordt hij/ zij zorgvuldig besproken tijdens de daaropvolgende bijeenkomst van de toelatingscommissie.