Aanmeldprocedure

Het hele schooljaar door kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Kinderen kunnen vanaf begin groep 4 instromen op HBC De Wereldwijzer. We hanteren hiervoor de volgende aanmeldingscriteria zoals beschreven in de toelatingsprocedure.

Dit schooljaar (2019/2020) hebben we 2 instroommomenten; na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Zo bewaren we de rust en regelmaat ook voor de andere kinderen. Kinderen die zijn aangemeld krijgen wel de kans om een dagdeel te komen kijken en de sfeer te proeven.

 

Voor vragen, een gesprek en een rondleiding  kunt u contact opnemen met mevrouw Sandra Dekker, de directeur van HBC De Wereldwijzer.

Voor de inschrijving van uw kind gebruikt u o.a. het aanmeldformulier en volgt u de stappen vanuit de aanmeldprocedure.

 

U kunt hier de eerstvolgende datum vinden waarop de aanmelding van uw kind moet plaatsvinden. Daarna wordt hij/ zij zorgvuldig besproken tijdens de daaropvolgende bijeenkomst van de toelatingscommissie.