Ons verhaal

Welkom

HBC De Wereldwijzer is een samenwerkingsschool tussen openbaar en christelijk onderwijs binnen de reguliere scholen van Albero. HBC De Wereldwijzer is specifiek gericht op de brede en diepe ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen; een categorie kinderen die zich op een andere manier ontwikkelt en een ander type onderwijs nodig heeft om tot bloei te komen.