Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Wij maken gebruik van de schoolgids van de Zuidwesthoek. Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Activiteitencommissie

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Klankbordgroep ouders

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Boekshop

  Albero scholen is met boekhandel ‘De Koperen Tuin’ een partnership aangegaan. Ieder boek datv je via onze site bij de Koperen Tuin bestelt levert Albero 8% van de waarde op. Geld waarvan wij weer boeken kunnen kopen voor onze scholen.

  Het enige wat je hoeft te doen is te klikken op onderstaande link of foto en de rest wijst zich vanzelf. Veel leesplezier!

 • Gezond gedrag

  EU-schoolfruit

  HBC de Wereldwijzer neemt deel aan EU-schoolfruit, zodat de kinderen 20 weken per schooljaar 3 dagen per week (dinsdag t/m donderdag) een stuk fruit of groente aangeboden krijgen. De keuze is aan jou zelf om naast deze fruithap ook een eigen pauzehap mee te geven.

  Sporthulpverlening

  Sinds dit schooljaar gevenĀ we extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door sporthulpverlening.