Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Wij maken gebruik van de schoolgids van de Zuidwesthoek. Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

Ouders

 • Medezeggenschapsraad (MR)

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Activiteitencommissie

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Klankbordgroep ouders

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

 • Leerling Arenda en Ouder Arena

  De Leerling en Ouder Arena

  De Leerling Arena is bedoeld om de leerlingen van HBC De Wereldwijzer een stem te geven in de constante verbetering van ons onderwijs. 

  Bij een Leerling Arena op het HBC worden telkens 2 andere leerlingen per groep uitgenodigd om deel te nemen. Deze leerlingen zitten in een binnencirkel met een gespreksleider (een leerkracht) De andere aanwezige leerkrachten zitten in de buitenkring en mogen alleen luisteren en aantekeningen maken. Ze mogen tijdens het gesprek van de leerlingen niet reageren. De gespreksleider leidt het gesprek en vraagt zo nodig door.

  Om de waarde van de stem van de leerlingen kracht bij te zetten wordt snel teruggekoppeld welke van de bedachte verbeteracties van de leerlingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

  De Ouder Arena werkt op vergelijkbare wijze. De plaats van de leerlingen wordt ingenomen door ouders. De leerkrachten geven van tevoren aan welke onderwerpen besproken worden in een Ouder Arena. Ouders kunnen zelf aangeven of ze de Ouder Arena bij willen wonen.

  Een Ouder Arena vindt tenminste 2 keer per jaar plaats.

  Leerling Arena V3.2 Nieuw Logo Def 1030x728
 • Vrijwillige ouderbijdrage

  Lees meer op de website van de Zuidwesthoek.

Algemeen

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Boekshop

  Albero scholen is met boekhandel ‘De Koperen Tuin’ een partnership aangegaan. Ieder boek dat je via onze site bij de Koperen Tuin bestelt levert Albero 8% van de waarde op. Geld waarvan wij weer boeken kunnen kopen voor onze scholen.

  Het enige wat je hoeft te doen is te klikken op onderstaande link of foto en de rest wijst zich vanzelf. Veel leesplezier!

 • Gezond gedrag

  EU-schoolfruit

  HBC de Wereldwijzer neemt deel aan EU-schoolfruit, zodat de kinderen 20 weken per schooljaar 3 dagen per week (dinsdag t/m donderdag) een stuk fruit of groente aangeboden krijgen. De keuze is aan jou zelf om naast deze fruithap ook een eigen pauzehap mee te geven.

  Sporthulpverlening

  Sinds dit schooljaar geven we extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door sporthulpverlening.