Werkwijze

Lesprogramma gepersonaliseerd leren 

 

Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling welke stof hij of zij op welk moment aangeboden krijgt. Het ene moment kan een leerling sneller en gecompact door de stof van een bepaald vak heen gaan, het andere moment kan het nodig zijn om langer bij de leerstof stil te staan om het goed onder de knie te krijgen.

 

Zo wordt ook bekeken of een leerling meer verdieping en/of extra instructie nodig heeft. Dit wordt per vak beoordeeld. Dit betekent dat het kind alle vakken op een ander niveau kan volgen en dat het bepaalde vakken in een andere groepssamenstelling volgt dan de stamgroep. Op deze manier bieden we leerlingen onderwijs en uitdaging op maat aan wat precies past bij de ontwikkeling van het kind. Dit kan o.a. inhouden dat er vooraf getoetst wordt om een beter beeld te krijgen.

 

De leerkrachten gebruiken de methodes als een handvat voor het volgen en/ of behalen van de doelen. In de praktijk worden de opdrachten uit methodes veelal aangepast en omgebouwd. Allerhande materialen worden gebruikt in het proces van het kind.

We creëren door deze manier van lesgeven, ruimte in ons onderwijsaanbod zodat leerlingen kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen (onderdeel van verbreding), de talentmiddag en de spelles. Met name in de middagen ontstaat er zo ruimte voor verbredend en verrijkend leren, waarbij werken en leren op ons leerplein tot de mogelijkheden behoort.

We hanteren de hoogbegaafdheids leerlijnen als leidraad voor het stellen van doelen tijdens vakken waarbij dit past. Op die manier werken we vakoverstijgend zowel aan de sociale als aan de emotionele vaardigheden van de kinderen. We kiezen er bewust voor om hier extra tijd in te investeren, aangezien veel kinderen bepaalde vaardigheden en/of functies eerder nog niet nodig hebben gehad en dus ook niet of nauwelijks hebben ontwikkeld. 

We leren de kinderen plannen via de principes van Stichting Leerkracht en het scrumbord.

Naast het aanbieden van vakoverstijgende leerdoelen, bieden we ook een -verplichte- verbreding aan in de vorm van een vreemde taal naast het vak Engels.

 

Leerlingen die op onze school instromen na een traject van versnelling op hun vorige school, worden in principe ingedeeld op het niveau dat bij de instroom aanwezig is.