Ondersteuning leerlingen

We hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, de grenzen aan opvangbaarheid en de ambities van het team ten aanzien van het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften omschreven staan.