Lesprogramma

Lesprogramma gepersonaliseerd leren 

 

Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling welke stof hij of zij op welk moment aangeboden krijgt. Het ene moment kan een leerling sneller en gecompact door de stof van een bepaald vak heen gaan, het andere moment kan het nodig zijn om langer bij de leerstof stil te staan om het goed onder de knie te krijgen.

 

Zo wordt ook bekeken of een leerling meer verdieping en/of extra instructie nodig heeft. Dit wordt per vak beoordeeld. Dit betekent dat het kind alle vakken op een ander niveau kan volgen en dat het bepaalde vakken in een andere groepssamenstelling volgt dan de stamgroep. Op deze manier bieden we leerlingen onderwijs en uitdaging op maat aan wat precies past bij de ontwikkeling van het kind. Dit kan o.a. inhouden dat er vooraf getoetst wordt om een beter beeld te krijgen.

 

De leerkrachten gebruiken de methodes als een handvat voor het volgen en/ of behalen van de doelen. In de praktijk worden de opdrachten uit methodes veelal aangepast en omgebouwd. Allerhande materialen worden gebruikt in het proces met het kind.

We creëren door deze manier van lesgeven, ruimte in ons onderwijsaanbod zodat leerlingen kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen (onderdeel van verbreding). We leren de kinderen plannen via de principes van Stichting Leerkracht en het scrumbord.

Naast het aanbieden van vakoverstijgende leerdoelen, bieden we ook een -verplichte- verbreding aan in de vorm van een vreemde taal naast het vak Engels.

Met name in de middagen is er ruimte voor verbredend en verrijkend leren, waarbij werken en leren op ons leerplein tot de mogelijkheden behoort.

 

Leerlingen die op onze school instromen na een traject van versnelling op hun vorige school, worden in principe ingedeeld op het niveau dat bij de instroom aanwezig is.