Onze school

Elke kind heeft een centrale plek in zijn/ haar eigen onderwijs. De kinderen richten dan ook grotendeels hun onderwijs zelf in door het stellen van eigen doelen waarin leren leven, leren denken en leren leren centraal staan. Zie hiervoor onze missie/visie.

De persoonlijke leerdoelen worden in overleg met het kind vastgesteld en geëvalueerd.

Doordat we werken met een aangepast lesprogramma binnen onze groepen, is er ruimte voor ontwerpend en onderzoekend leren op en rondom ons leerplein.

We zijn een samenwerkingsschool, dit houdt in dat we een combinatie maken van openbaar en christelijk onderwijs. Hoe we hier vorm aan geven is omschreven in het document identiteit op de Wereldwijzer.