Afrika

Een kijkje in Afrika.

In Afrika zitten de kinderen in de leeftijdsgroep van groep 5 en 6. Op maandag/ dinsdag en woensdag staat juf Caroline voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Hilde.

 

De dag start afwisselend met de kring, een les sova of een bordsessie volgens stichting Leerkracht.  

 

Groep Afrika draait mee met het rooster voor onderwijs anders organiseren en elke dag staat er in de ochtend een ander vak centraal. Maandag is de rekendag, dinsdag is de spellingsdag, op woensdag is de leesdag, op donderdag werken we aan ons PLD (werken aan Persoonlijke Leer Doelen, zoals: 'hoe speel ik een liedje op mijn gitaar?' of 'hoe kan ik er voor zorgen dat ik me beter kan concentreren?') en Blink en op vrijdag hebben we de taaldag.  

 

Tijdens de vak-dagen wordt de stof gecompact. Aan de hand van een 'test jezelf' bepalen we het startniveau en werken aan de onderdelen die we nog lastig vinden. In de weektaak kunnen de kinderen aan de slag met de verrijking en verdieping. 

 

De middagen zien er anders uit. Op maandag hebben we vreemde talen en spreekt Afrika Frans en Engels. 


Dinsdag en donderdag werken we met onze handen tijdens talentmiddag en spelles. Op woensdag hebben we AVO/CVO. En op vrijdagmiddag hebben gym van een vakleerkracht. 

 

Tussen al deze vakken door wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming en wat het inhoud om hoogbegaafd te zijn en trainen we de executieve functies.