Voor ouders

U als ouder bent erg belangrijk en het is fijn om u te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook kunnen we samenwerken op verschillende manieren. Uw kennis en kunde zijn onmisbaar. 

Uw kind heeft bij ons een centrale plek in zijn/ haar eigen onderwijs. De kinderen richten dan ook grotendeels hun onderwijs zelf in door het stellen van eigen doelen waarin leren leven, leren denken en leren leren centraal staan. Zie hiervoor onze missie/visie.

De persoonlijke leerdoelen worden door middel van wekelijkse kindgesprekken in overleg met het kind vastgesteld en geëvalueerd. Ook de gesprekken met u als ouder geven ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind(eren).