Onze groepen

Op dinsdag 8 januari 2019 zijn we met ons team en de kinderen goed van start gegaan met een kleine groep leerlingen in de leeftijd van 7-12 jaar. We zijn sindsdien dusdanig gegroeid dat we momenteel 3 groepen hebben; Europa, Afrika en Azië. 

 

De kinderen worden verdeeld in de leeftijdscategorie 6-8 jaar, 8-9 jaar en 9-12 jaar. We kijken altijd zorgvuldig waar kinderen het beste passen en betrekken daarbij de input van ouders, de kinderen en de leerkrachten in dit proces en maken o.a. gebruik van de uitgebreide aanmeldprocedure.

 

Alle groepen hebben 2 leerkrachten: Juf Hilde (maandag-dinsdag-woensdag) en juf Chantal (donderdag-vrijdag) werken in groep Europa.  Juf Sylvia (maandag-dinsdag-woensdag) en Juf Agathe (donderdag-vrijdag) werken in groep Afrika. Juf Carla (maandag-dindsdag) en juf Bianca (woensdag-donderdag-vrijdag) werken in groep Azië.

Groep Azië heeft ook een onderwijsassistente, juf Saskia werkt hier 5 dagen in de week.