Onze groepen

Op dinsdag 8 januari 2019 zijn we met ons team en de kinderen goed van start gegaan met een kleine groep leerlingen in de leeftijd van 7-12 jaar. We zijn sindsdien dusdanig gegroeid dat we momenteel 3 groepen hebben; Europa, Afrika en Azië. 

 

De kinderen worden verdeeld in de leeftijdscategorie 6-8 jaar, 8-9 jaar en 9-12 jaar. We kijken altijd zorgvuldig waar kinderen het beste passen en betrekken daarbij de input van ouders, de kinderen en de leerkrachten in dit proces en maken o.a. gebruik van de uitgebreide aanmeldprocedure.

 

Alle groepen hebben 2 leerkrachten:

Juf Chantal (maandagmorgen-donderdag-vrijdag) en juf Marije (dinsdag-woensdag) werken in groep Europa. 

Juf Sylvia (maandag-dinsdag) en Juf Hilde (woensdag-donderdag-vrijdag) werken in groep Afrika.

Juf Bianca (maandag-dindsdag-woensdag) en juf Agathe (donderdag-vrijdag) werken in groep Azië.

Het HBC heeft ook een onderwijsassistente, juf Saskia. Zij werkt fulltime in alle groepen daar waar nodig.

Juf Carla is coördinator en werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Juf Martha is de IB' er van de Zuidwesthoek, maar werkt ook als IB' er voor de Wereldwijzer.

Juf Sandra is directeur van de Zuidwesthoek en is tevens eindverantwoordelijk voor de Wereldwijzer.